12 il əvvəl proqramlaşdırmanı öyrənməyə necə başladım və indi necə öyrənirəm