Proqramlaşdırmada DRY, DIE, KISS, SOLID, YAGNI prinsipləri